TYLKO ZMIANY NAS ROZWIJAJĄ - AKADEMIA TRENERA KOSZYKÓWKI

TYLKO ZMIANY NAS ROZWIJAJĄ - AKADEMIA TRENERA KOSZYKÓWKI

W ostatni poniedziałek nasz klub wspólnie z Tomaszem Wilczewskim (IMOPEKSIS University) i Jackiem Dybalskim (Szkoła Podstawowa w Doruchowie) zorganizował szkolenie dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego z zakresu nauczania i doskonalenia podstaw koszykówki w systemie IMOPEKSIS. Tematy, które zostały poruszone podczas szkolenia to:
• rola trenera sektora młodzieżowego
• technika modelowa i decyzyjność w grze bez piłki
• przykłady gier neuromotorycznych
• wielowymiarowa obserwacja działań w grach zespołowych
• technika modelowa i decyzyjność podań w miejscu i w biegu.

Grupa prawie 30 trenerów była pod sporym wrażeniem nowatorskiego podejścia do sportu, w szczególności do koszykówki. System IMOPEKSIS można realizować na wielu płaszczyznach związanych ze sportem, dydaktyką czy wychowaniem. Nie każdy jest gotowy na tak radykalną zmianę myślenia i działania. Wiemy jednak jakie efekty w praktyce daje ten system chociażby w naszym klubie oraz codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Dewizą systemu jest także brak narzucania się, nie możemy nikogo namówić do IMOPEKSIS. Trzeba samu spróbować wyjść ze strefy komfortu z potrzebą zmian. Tak czy inaczej sporo namieszaliśmy w głowach przybyłych nauczycieli i coachów. Każdy zrobi z tą wiedzą i umiejętnościami co zechce. My jesteśmy przekonani, że ważniejsze są:
• gra bez piłki niż gra z piłką
• podania niż kozłowanie
• gry neuromotoryczne niż zwykłe mecze
• przyczyny niż wyniki
• techniczne umiejętności niż trafione kosze
• kreatywne decyzje niż schematyczna taktyka

Dziękujemy za tak liczny udział wszystkim uczestnikom szkolenia oraz zawodniczkom i zawodnikom KS Play Basket Kraszewice i SMOK Doruchów za zajęcia treningowe.