Sponsorzy i darczyńcy


2018


SPONSORZY:

DARCZYŃCY:

Łukasz Kosmala

Krzysztof Kowalczyk

Sandra i Andrzej Wróblewscy


2017


SPONSORZY:

DARCZYŃCY:
  • Jan Szuleta
  • Małgorzata Szlachta 
  • Marek Idzikowski
  • Sandra i Andrzej Wróblewscy
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice2016


Gmina Kraszewice

Firma Szwagros


Firma Reklamowa 

BE ADVERT

Dorota i Eugeniusz Stempień


Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie


Łukasz Karkoszka