WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW KS PLAY BASKET KRASZEWICE

WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW KS PLAY BASKET KRASZEWICE

Informujemy, że Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków KS Play Basket Kraszewice odbędzie się w najbliższy piątek 12.04.2019r. o godz. 18.00 w restauracji "Łużyczanka" w Kraszewicach. Potwierdzenia udziału w zebraniu zgłaszamy do jutra (środa) do Prezesa Klubu Adriana Kruszakina.

Porządek obrad:
1. Oficjalne otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego KS Play Basket Kraszewice przez Prezesa Zarządu Adriana Kruszakina.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Klubu za rok 2018.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Klubu za rok 2018.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Klubu za rok 2018.
8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klubu za rok 2018.
9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2018.
10. Plany klubu na rok 2019.
11. Wnioski i wolne głosy.
12. Odpowiedzi na wnioski i wolne głosy.
13. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu zarówno członków Klubu, zawodniczki, zawodników, jak i osoby chcące zapisać się do Klubu.

kraszewicebasketballpng