Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KS Play Basket Kraszewice

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KS Play Basket Kraszewice

Informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KS Play Basket Kraszewice odbędzie się we wtorek 25.04.2017r. o godz. 18.00 w Restauracji Łużyczanka. Zapraszamy na to zebranie wszystkich rodziców dzieci trenujących oraz osoby, które chcą się zaangażować w działalność Klubu. Na miejscu można wypełnić deklarację członkowską lub pobrać ja ze strony www.ksplaybasket.pl (zakładka O KLUBIE). Zostając członkami naszego Klubu mają Państwo wpływ na funkcjonowanie i przyszłość Klubu.

Wstępny porządek zebrania :

1.     Oficjalne otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego KS Play Basket Kraszewice przez Prezesa Zarządu Adriana Kruszakina.

2.     Wybór przewodniczącego zebrania oraz powołanie protokolanta.

3.     Przedstawienie porządku zebrania.

4.     Zatwierdzenie porządku zebrania.

5.     Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Klubu za rok 2016.

6.     Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Klubu za rok 2016.

7.     Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

8.     Dyskusja nad sprawozdaniami.

9.     Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu.

10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Klubu za rok 2016.

11. Plany i budżet klubu na rok 2017.

12. Wręczenie Certyfikatów Dobroczynności.

13. Wnioski i wolne głosy.

14.  Odpowiedzi nas wnioski i wolne głosy.

15. Zamknięcie obrad.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w zebraniu prosimy o kontakt - Adrian Kruszakin tel 721 043 876.


kraszewicebasketballpng