WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KS PLAY BASKET KRASZEWICE

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KS PLAY BASKET KRASZEWICE

Informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KS Play Basket Kraszewice odbędzie się w czwartek 05.08.2021r. o godz. 18.00 w restauracji "Łużyczanka" w Kraszewicach. Na zebranie zapraszamy członków Klubu, rodziców, zawodniczki, zawodników, sympatyków naszego Klubu.
_______________________________________________________________________________________________

Zachęcamy do wstępowania w poczet Członków
Klubu Sportowego Play Basket Kraszewice.
Zostając Członkiem Klubu masz realny wpływ na zmiany w Klubie!!!

Wstępując w struktury KS Play Basket Kraszewice, będziesz miał swój głos w sprawach dotyczących działalności klubu. Ponadto będziesz mógł uczestniczyć we wszelakich imprezach organizowanych przez klub. Ale przede wszystkim będziesz miał ,,frajdę” z tego, że możesz dołożyć swoją cegiełkę w drodze do rozwoju naszego klubu.

Koszty z tytułu bycia w strukturach klubu to tylko 30 zł rocznie.

Zatem zachęcamy raz jeszcze do wstąpienia do struktur klubu.
Pokaż, że los klubu nie jest Tobie obojętny.

  • Kto może zostać członkiem KS Play Basket Kraszewice?

Według statutu członkiem klubu może być każda pełnoletnia osoba. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami klubu po uzyskaniu zgody rodziców bądź prawnych opiekunów.

  • Co zrobić, aby zostać członkiem KS Play Basket Kraszewice?

Wypełnić deklarację członkowską: https://megawrzuta.pl/download/173d7663a3b2f108fb10ff83146a9319.html (do pobrania także na zebraniu Walnym)

Zapoznać się ze Statutem Klubu, a w szczególności z prawami i obowiązkami członków: https://megawrzuta.pl/download/ca7b792dbffd188afe526153246ece74.html

Wypełnioną oraz podpisaną deklarację przekazać osobiście członkowi Zarządu.

Po przekazaniu deklaracji, zostanie ona przedłożona Zarządowi, który podejmie decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu.

Po uzyskaniu akceptacji każda osoba zostanie poinformowana osobiście o przyjęciu na członka KS Play Basket Kraszewice. W momencie przyjęcia w struktury klubu, każdy zobowiązany jest do przestrzegania Statutu Klubu.

_______________________________________________________________________________________________
Poniżej przedstawiamy porządek obrad zebrania (udział w zebraniu nie zobowiązuje do zostania członkiem Klubu, ale zachęcamy :) ):

Porzdek obrad 2021png