OBOZY IMOPEKSIS BASKETBALL CLINIC

OBOZY IMOPEKSIS BASKETBALL CLINIC


Imopeksis Basketball Clinic
Wakacje z koszykówką?
Z nami co roku są udane! Co nas wyróżnia? Nasze obozy to nie tylko rozwój umiejętności sportowych to przede wszystkim rozwój osobowości, aktywności psychologicznej i mentalnej. W każde wakacje organizujemy dzieciom czas zapewniając im ruch, zdrową rywalizację, poznanie siebie i swoich możliwości, nawiązanie cennych przyjaźni.
W trakcie Campów IMOPEKSIS Clinic zawodnicy traktowani są indywidualnie, z najwyższym poziomem podmiotowości, aby w konsekwencji sami stanowili o sobie, sami podejmowali decyzje, sami planowali swoje działania, sami się chwalili i sami wychodzili z porażek.
Trenerzy natomiast nabywają wiedzy z zakresu szkolenia techniki indywidualnej i działań grupowych, metod kształtowania kompetencji społecznych oraz podstaw komunikacji trener-zawodnik.
W/w aspekty nabywane są podczas:
• Jednostek treningowych (26h) – 4 dziennie
• Fragmentów gier neuromotorycznych (4h)
• Diagnoz indywidualnych zawodników (3h)
• Treningów wiedzy (6h)
• Wykładów teorii szkolenia i przygotowania psychopedagogicznego (10h)
• Omówienia i analiz jednostek treningowych (9h)
Dodatkowo poza aspektami sportowymi odbywają się inne atrakcji i rozrywki. Wszystko dostosowane w zależności od możliwości lokalizacji campu i wieku uczestników. Są to m.in. wyjścia na basen lub nad jezioro, dyskoteki, ogniska, gry i zabawy terenowe, seanse filmowe, analizy meczów, lekcje języka angielskiego, wycieczki piesze.
W sumie uczestnik około 7,5h dziennie rozwija swoje umiejętności i uczy się współdziałania w grupie.
Zapraszamy wyjątkowych zawodników i trenerów do zagłębienia się w świat psychopedagogiki i mistrzowskiego szkolenia sportowego.
Obóz Imopeksis Basketball Clinic odbędzie się w Kraszewicach w terminie 09-16.07.2022r. Nasi klubowi podopieczni mogą skorzystać z obozu w postaci półkolonii lub z pojedynczych treningów. Bliższe info:
Adrian Kruszakin tel. 721 043 876
Tomasz Wilczewski tel. 660 487 261